Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
İslâm dini hususunda alt yapı kazanacağım hangi kitapları tavsiye edersiniz?

Cevap;
İman-İtikad:
 • Kadızade Ahmed Efendi - Büyük Amentü Şerhi (Feraidü’l-Fevaid) (Berekat Yayınevi)
 • İmam Birgivî - Birgivî Vasiyetnamesi (Cevheretü’l-Behiyye) (Bedir Yayınevi)
 • Mevlana Hâlid - İman ve İslâm (İtikadname) (Hakikat Kitabevi)
 • Ömer Nasuhi Bilmen - Muvazzah İlmi Kelam
 • Ömer Nasuhi Bilmen - Eshabı Kiram Hakkında Müslümanların Temiz İtikadları
İbadet-Fıkıh:
 • Halebî İbrahim Efendi - Mülteka’l-Ebhur
 • Muhammed Esad - Dürr-i Yekta (Berekat Yayınevi)
 • Hacı Zihni Efendi - Nimet-i İslâm (Salah Bilici Kitabevi)
 • Ahmed Zühdi Paşa - Mecmua-yı Zühdiyye (Fazilet Yayınevi)
 • Kutbüddin İznikî - Mızraklı İlmihal (Hakikat Kitabevi)
 • İmam Şa’ranî - Mizanü’l-Kübrâ (Berekat Yayınevi)
 • Seyyidalizade Yakub - Şir’atü’l-İslâm (Berekat Yayınevi)
 • Sahihi Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih ve Şerhi
Ahlâk-Tasavvuf:
 • İmam Gazalî - Kimya-yı Seadet (Bedir Yayınevi)
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı - Marifetname (Bedir Yayınevi)
 • Ahmed Faruk Serhendî - Mektubat (Hakikat Kitabevi)
Tarih-Siyer:
 • İmam Kastalanî - Mevahib-i Ledünniye (Hikmet Neşriyat)
 • Altıparmak Mehmed Efendi - Peygamberler Tarihi (Mearicü’n-Nübüvve) (Berekat Yayınevi)
 • Nişancızade Mehmed Efendi - Mir’at-ı Kâinat (Berekat Yayınevi)
 • Ahmed Cevdet Paşa - Kısas-ı Enbiya (Bedir Yayınevi)
 • Yılmaz Öztuna - Büyük Türkiye Tarihi (Hayat veya Ötüken Neşriyat)
 • Thomas Walker Arnold - İntişar-ı İslam Tarihi
 • Will Durant - İslam Medeniyeti
 • Kadir Mısıroğlu - Hilafet


27 Nisan 2012 Cuma

    Geri Dön