Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Gazi Ahmet Muhtar Paşa nasıl birisidir?

Cevap;
93 Harbi’ndeki faaliyetleri sebebiyle şişirilmiş bir şahsiyettir. Sultan Hamid’in Mısır komiseri idi. Orada yolsuzluk yaparak çok zengin oldu. Bu hareketleri Mısır'ın kaybedilmesine yol açtı. Sultan Abdülhamid’in tahttan indirilmesi için kanun teklifi verdi. Oğlu da I. ordu kumandanı idi; padişahı tahttan indirenlerin yanında yer aldığı için, padişah silahlı mukavemete müracaat edemedi.

7 Şubat 2020 Cuma

    Geri Dön