Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Karı koca müştereken bir adak hayvanı kesebilir mi? Birkaç kişi para toplayıp bir şükür kurbanı kesebilir mi?

Cevap;
Kurban ibadeti tek kişiliktir. Niyet parçalanmaz. Her biri bir hayvan adamışsa, her biri bir hayvan keser. Beraber hayvan adamışlarsa, bu adak sahih olmaz. Hacdaki hedy kurbanı da olmaz. Şükürde ise böyle değildir. İçlerinden birini vekil ederler, o kesme işini yürütür. Alelade et için hayvan kesmek gibidir. Bütün bunlar davar (koyun ve keçi içindir).

Birkaç kimse 7’yi aşmamak kaydıyla her biri müstakil ortak olarak bir sığırı adak veya şükür veya vacib kurban diye kesebilir.

11 Aralık 2019 Çarşamba


    Geri Dön