Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bazı kaynaklarda Hazret-i Hasan'ın, eşi tarafından Yezid’in talebiyle yavaş yavaş zehirlenerek öldürüldüğü geçiyor. Ne kadar doğrudur?

Cevap;
Bazı kaynaklar Halife Yezid’i suçluyor ise de, sonraki tarihçilerin Şiî tesiriyle hep Emevîler aleyhinde hâdiseleri tefsir ettiği düşünülürse bunun aslını olmadığı neticesi çıkarılabilir. Hazret-i Hasan çok güzeldi. Çok defa evlendi. Zevcesi, babasının kumandanlarından Eş’as’ın kızıydı. Kıskançlık sebebiyle zevcini öldürdü. Meşhur ve makul olan budur.

24 Ağustos 2019 Cumartesi

    Geri Dön