Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bazı tarihlerde Sultan II. Osman’ın dine lakayt olduğu, ulemaya sert davrandığı, hatta fetvayı yırttığı; sonra Resulullah’ı rüyasında görüp yüzüne tokat attığı anlatılıyor. Bunlar ne derece doğrudur?

Cevap;
Bütün Osmanlı padişahları gibi Sultan II. Osman da dinine bağlı, aynı zamanda deha sahibi bir padişahtı. Ancak genç ve tecrübesizdi. Yaşadığı devirde fevkalade buhranlı bir devirdi. Memleketin iyiliği için giriştiği bazı teşebbüsler, içlerinde ulemanın da olduğu bazı kesimleri rahatsız etti ve hakkında böyle mübalağalı, hatta iftiraya varan dedikodular imal ettiler. Her duyduğunuza ve okuduğuna inanmayınız.

30 Temmuz 2019 Salı

    Geri Dön