Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Din kitaplarında cima adabı serlevhası altında anlatılanların sıhhati nedir?

Cevap;
Bu gibi rivayetler hakkında ulema fevkalade zayıf, hatta bazısı  uydurmadır, diyor. Bu gibi şeylerin doğacak çocukla alâkasının bulunması akla ve şeriata aykırıdır. Zira, kimse kimsenin günahını cezasını çekmez. Kaldı ki bu günah değil; olsa olsa âdâbdır. Edeb, riayet edebilene iyidir. 

30 Temmuz 2019 Salı

    Geri Dön