Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Mustafa Sabri Efendi’nin Maturidîliği bırakıp Eş’arî olduğu doğru mudur?

Cevap;
Kadere dair bir meselede Eş’arîliğe meylettiği, hatta bu meselede vekili Zâhid el-Kevserî ile münazaraları meşhurdur. Onun gibi bir âlim için bu tabiidir.

08 Haziran 2019 Cumartesi

    Geri Dön