Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
İslâm Hukuku ve Önceki Şeriatler kitabınızda “Her bin yılda bir resul gönderilir” sözünü hadîs-i şerif olarak belirtmişsiniz. Kaynağını beyan eder misiniz?

Cevap;
Resûllerin arasının 10 asır (1000 sene) olduğu rivâyeti Taberânî'de geçer. Burada resûllerin adedi hakkında da 315 rivâyeti verilir. İbn Hacer, bu hadîsin sahih olduğunu söyler. (el-Fetâvâ'l-Hadîsiyye, 180.) 1000 senede bir resul gönderildiği rivayeti İbn Sa’d ve Tefsir-i Kurtubî’de de geçer.

25 Mayıs 2019 Cumartesi

    Geri Dön