Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Sultan 1. Abdülhamid Hân türbesindeki kadem-i şerifin tarihi belli midir?

Cevap;
Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın getirttiği, evvela Samatya’da Sa’diyye tekkesine konduğu sonra padişah vefat edince onun kabrine konduğu biliniyor. Sultan Abdülhamid bu tarikattendi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi

    Geri Dön