Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Malik el-Eşter kimdir?

Cevap;
Hazret-i Ali’nin vali ve kumandanlarındandır. Kısas-ı Enbiya’da diyor ki: Abdullah bin Sebe’nin arkadaşı ve Cemel Vak’ası’nın müsebbiplerindendir. Şöyle ki, Hazret-i Osman’ın katlinden sonra Medine’den ayrılıp Kûfe’ye sığınmaya gelen Hazret-i Âişe, Talha ve Zübeyr gibi zatların da içinde bulunduğu kafileye hücum etti. Hazret-i Âişe’nin yanındakiler baskına uğrayınca şaşırdı. Eşter ve arkadaşları, Hazret-i Ali’ye gelerek, karşı taraf bize saldırdı. Onlara karşı koyduk dediler.

12 Mayıs 2019 Pazar

    Geri Dön