Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Halifeye isyan caiz değilse, İmam-ı Azam’ın isyan eden İmam Zeyd’i desteklemesi ile Hazreti Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr’in isyanını nasıl değerlendirmelidir?

Cevap;
İmam-ı Azam Ebu Hanife, fâsık, zâlim veya kâfir bile olsa halifeye veya hükümete isyanı şiddetle men eder. Bunda kendisini tehlikeye atmak vardır. İmam Zeyd, isyan etmedi. Adamları isyan edince, İmam Zeyd isyancı pozisyonuna düştü. İmam-ı Azam, İmam-ı Zeyd’den hadis rivayet etmiştir. Yoksa onun isyanını desteklemiş değildir. Bu, esasları İmam Ebu Hanife tarafından tedvin edilen Ehl-i sünnetin kaidelerine açıkça aykırıdır. Şiî uydurması olsa gerektir. Hazret-i Hüseyin ve Abdullah bin Zübeyr hareketleri tam manası ile isyan sayılmaz. Her ikisi de sahabidir ve ictihadıyla hareket etmiştir. Hüseyn, efdal varken, mefdulün, yani faziletli biri varken, daha az faziletlinin hilafetine muhalif ictihadda idi. bu sebeple Yezid’e biat etmemişti. Kûfeliler, kendi siyasî emelleri için Hüseyn’i istismar ettiler.

Abdullah bin Zübeyr ise, bir rivayette iktidar boşluğunda kendisini halife ilan etmişti. II. Muaviye tahttan feragat edip daha Mervan’a biat edilmeden kendisini halife ilan etmişti. Kaldı ki Hicaz ve Şam o zaman iki ayrı memleket olarak kabul edilebilir.

12 Mayıs 2019 Pazar


    Geri Dön