Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Pir Sultan Abdal gerçekten yaşamış mıdır?

Cevap;
Pir Sultan Abdal, efsanevî bir şahsiyettir. Böyle birinin yaşayıp yaşamadığı bile kati değildir. Bu isimde altı halk şairinden bahsediliyor. Hakkında anlatılanlara bakılırsa meşhur Pir sultan Abdal, Sivas’ın Banaz köyünde yaşamış Hurufî mezhebinde bir şairdir. İran Şahı Tahmasb’ın Anadolu’yu işgali üzerine halkı buna itaate çağıran şiirler yazdı. Bir rivayette, Tahmasb değil, Şah İsmail olduğu iddiasıyla Şam’da ortaya çıkan ve 50 bin kişilik adamlarıyla Yozgat’a kadar yayılan bir fitneye yol açan düzme mehdiye itaate çağırmıştır. Bu sebeple Sivas valisi Hızır Paşa tarafından idam edilmiştir. Hızır Paşa 1547-1551 ile 1587-1590 arasında olmak üzere iki defa Sivas valiliği yapmıştır. Şiirlerinde çeşitli temalar olmakla beraber, Hazret-i Ali hakkında ulûhiyyet iddiasına varan sözlerinden, Gulat-ı Şia’ya mensup olduğu anlaşılmaktadır.

12 Mayıs 2019 Pazar

    Geri Dön