Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hazret-i Muaviye’nin, Mi’rac için “Sadık bir rüyadır” sözü doğru mudur?

Cevap;
Böyle bir rivayet vardır. Sıhhati zayıf olabilir. Mi’rac’ın ruh ve beden ile beraber olduğunda ittifak olduğuna göre, bu söz diğer Mi’raclar için olsa gerektir. Resulullah’ın birden fazla Mi’rac’ı olmuştur. Meşhur olanı ruh ve bedenledir. Kaldı ki ittifaktan evvelki ihtilaflar muteber değildir.

07 Mayıs 2019 Salı

    Geri Dön