Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Amelde Hanefî’yi taklid eden bir kimse, itikadda Mâturîdî olmak zorunda mıdır?

Cevap;
Mâtüridî de, Eş’arî de Ehl-i sünnetin iki koludur. Hanefî mezhebinde olanlar umumiyetle Mâturidîdir. Ehl-i Sünnet olduktan sonra, Eş’arî ve Mâturidî olmak çok fazla bir şey ifade etmez. Çünkü bunların ayrılığı teferruattadır.

05 Nisan 2019 Cuma

    Geri Dön