Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Livata günahının cezası var mıdır?

Cevap;
Livata, âyet-i kerime ve hadîs-i şeriflerle men edilmiştir. Büyük günahtır. Cezası hakkında ihtilaf olunmuştur. Mâlikî, Şâfiî ve Hanbelî’de had suçudur ve cezası zinâ haddi ile aynıdır; ancak muhsan olup olmamasına bakılmaksızın recm edilerek öldürülür. Resulullah aleyhisselâm, “Livata yapanları recm ederek öldürünüz” buyurdu. Şâfiî’de bir kavle göre muhsan olup olmamasına bakılır; muhsan değilse 100 değnek vurulur. Said bin Müseyyeb, Ata bin Ebi Rebah, Hasan-ı Basrî, Katâde, Nehaî, Sevrî, Evzâî, Ebû Talib ve Yahya ile Hanefîlerden İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed de bu görüştedir. İmam Ebu Hanife’ye göre bu, ta’zir-i şedid ile cezalandırılır. Zira sahabe cezası hakkında icmâya varmamıştır. Bunu hâkim takdir eder. Âdet edinirse öldürülür.

05 Nisan 2019 Cuma

    Geri Dön