Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bacıyan-ı Rum teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin kurulmasında faaliyette bulundu mu?

Cevap;
Böyle bir teşkilat yoktur. Selçuklular zamanındaki göçebe Türkmenlerin icabında muharebe olduğunda müsademeye katılan kadınları var olması çok tabiidir. Ondan sonra bunları bacıyan-ı Rum diye isimlendirmişlerdir. Bu husustaki mübalağalı değerlendirmeler, Bektaşi yakıştırması olsa gerektir.

02 Mart 2019 Cumartesi

    Geri Dön