Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Sınıftı kız ve erkek karışık olduğu için ilahiyatı dışarıdan okumak istiyorum. Ne tavsiye edersiniz?

Cevap;
Burada mesuliyet kızlardadır; erkeklerde değil. Doğrudan devam edilirse, mesafeli olarak okunabilir. Arapça ve kıraat mühimdir. İlahiyatta okunan ders ve kitaplar yanında, İslâm dininin esas eserlerini mütalaa etmeyi de ihmal etmeyiniz. Ehl-i sünnet âlimlerinin hayatlarını ve kitaplarını öğreniniz. Rical bilgisi mühimdir. Ehl-i sünnet itikadını, zaruri fıkıh bilgilerini, Peygamberimizin hayatını, İslâm tarihini ve bid’at fırkalarını iyi bilmek de lâzımdır.

19 Eylül 2018 Çarşamba

    Geri Dön