Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Hayatü’s-Sahabe’de şöyle deniyor: Sa’d göründüğünde Hazret-i Peygamber Ensar'a hitâben (Efendinizin yanına gidiniz ve onu merkepten indiriniz) buyurdular. Hazreti Ömer ise (Bizim efendimiz ancak Allah'tır) dedikten sonra da Resulullah, «Haydi onu indiriniz» dedi. Böylece Sa'd b Muaz merkepten indirildi. Başka yerde görmediğim Hazret-i Ömer’e atfedilen bu ifade doğru mudur?

Cevap;
Kureyza hâdisesiyle alakalı bu söz, Müsned’in çeşitli rivayetlerinden birinde geçiyor. Ömer radiyallahu anh celalli idi. Haksızlığa dayanamazdı. Doğru bildiğini açıkça söylerdi. Peygamberimiz kendisini kınamazdı. Çünkü kalbi Allah ve Resul'ünün aşkıyla dopdoluydu. Buna benzer başka sözleri de vardır. Söz, bu işin hakikatini anlamak için sual tarikiyle de sorulmuş olabilir. Yoksa Hazret-i Peygamber’e muaraza veya ikaz için söylendiğini düşünmek çok yanlıştır. Arabî lisanının hususiyetlerini ve bilhassa o zamanki konuşma üslubunu bilmeden hadîs-i şeriflere mana vermek doğru olmuyor.

12 Ağustos 2018 Pazar

    Geri Dön