Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bir kimsenin borcu kefil olan kimse, bu parayı nisabından düşer mi?

Cevap;
Kefil, borcu kadar mikdarı nisabdan düşer ve bunun zekâtını vermez. Reddü’l-Muhtar’da Muhît’ten alarak der ki: “Bir kimse birinden bin dirhem borç alır da kendisine on kişi kefil olursa, bunların her birinin evinde bin dirhemi bulunduğu ve üzerinden sene geçtiği takdirde hiçbirisine zekât lâzım gelmez. Çünkü her birinin elindeki para kefâlet borcuyla meşguldür. Zira alacaklı hakkını bunların hangisinden olsa isteyebilir.”


    Geri Dön