Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Tuhfetü’r-Reddiye Ala Mezhebi Saidi’l-Kürdiyye, adlı eser Mustafa Sabri Efendi’ye mi aittir?

Cevap;
Onun olduğu meşhur ise de, oğlu müderris İbrahim Beyin telifi olduğu tahmin edilmektedir.

3 Ocak 2018 Çarşamba

    Geri Dön