Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Şamlı Yuhanna Dımaşki diye bir papaz varmış. Hatta İslam aleyhine kitap da yazmış. Bu kişinin Hazret-i Muaviye'nin müşaviri olduğu doğru mu?

Cevap;
Babası Sercun, Şam'ın ileri gelenlerindendi. Hâlid Bin Velid ile sulh müzâkerelerini yürüttü. Şam’ın kapılarını Müslümanlara açtı. Maliye nazırı idi. Müslümanlar ona vazife verdiler. Bu, teknik bir iştir. Irka ve dine bakmaz. Allah, dini fâcirlerle de ayakta tutar. Oğlu Yuhanna da Emevîler zamanında maliye işlerini yürüttü. Aynı zamanda bir Hristiyan teologu idi. Bu Emevîlerin ne kadar demokrat ve müsamahalı olduğuna bir delildir.

23 Kasım 2017 Perşembe

    Geri Dön