Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Teklif-i mâ lâ yutak ne demektir?

Cevap;
Allah’ın insana takatinin üzerinde yük yüklemesi, İmam Eş'arî’ye göre câizdir; ama vâki değildir. İmam Mâtüridî’ye göre Cenab-ı Hakkın âdeti değildir; çünkü abestir. Yoksa İmam Mâtüridi caiz değil derken, Allah böyle bir şeyi yapamaz demek istemez.

23 Kasım 2017 Perşembe

    Geri Dön