Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Deve sidiğinin şifa olduğuna dair rivayetin esası var mıdır?

Cevap;
Sahih kitaplarda geçen bu hadis, sahihtir. Ukl ve Urene isimli bedevî kabilesinin tutulduğu sıtma hastalığının tedavisi için o zaman ancak bu ilaç bulunmuştur. Nice esrarlı hakikat ve hikmetlerini beyan eden peygamberin sözünden bugünün aklı ile bakıp şüphe edilir mi? Bu hadis-i Şerif çok kıymetlidir; böylece haram olan bir şeyin devası kati olduğu zaman kullanılabileceğine delil vardır. Kan vermek gibi.

01 Ağustos 2017 Salı

    Geri Dön