Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Bazı bilim adamları, 7000 yıllık Mısır tarihinde, piramitlerdeki kitâbelerde Musa aleyhisselâmdan  hiç bahsedilmediğini söylüyor. Ne denebilir?

Cevap;
Müminler, peygamberlere uyar; arkeologlara değil. Kitâbelerde veya tarih kroniklerinde yer almaması, iman için bir kıymet ifade etmez. O devre ait her bilgi bu güne ulaşmadığı gibi, tarihi kaydedenler o zaman için bunu mühim bir hâdise olarak görmemiş olabilir. İsa aleyhisselâm hakkında da neredeyse hiç tarihî bilgi yoktur. Ama Muhammed aleyhisselâm devri böyle değildir. Şu halde bunu ateizmi için delil göstermek makul değildir.

2 Temmuz 2017 Pazar

    Geri Dön