Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Kur’an-ı kerimde “Biz her millete bir peygamber gönderdik” ( Nahl: 36)  ve “Eğer isteseydik her şehre bir uyarıcı peygamber gönderirdik” (Furkan, 51)  meâlindeki birbirine muarız gibi gözüken iki âyet-i kerimeyi nasıl anlamak münâsibdir?

Cevap;
Biri mâzideki, diğeri şimdiki hâli ifade eder. Yani Muhammed aleyhisselâmdan evvel her şehre bir peygamber gönderilmiştir. Şimdi ise bütün insanların Muhammed aleyhisselâma tâbi olmaları icab eder.

21 Haziran 2017 Çarşamba

    Geri Dön