Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Üzerinde muska taşımanın sünnette delili var mıdır?

Cevap;
Ukbe bin Mâlik rivayet ediyor: Resulullah aleyhisselâma muska yazdığımızı arzettik. O da yazdığınız muskaları bana getirin. Bunlarda şirk olmadıkça, beis yoktur, buyurdu. Bu, Müslim ve Ebû Dâvud’da vardır. Kur’an-ı kerimin her harfi şifa olduğuna göre, bunu okumak ve üzerinde bulundurmak da faydalıdır. İbni Âbidin’de diyor ki: “Kur'an-ı kerim ile şifâ taleb edilmesi caizdir. Hasta veya zehirli haşereler tarafından ısırılmışın üzerinde Fatiha okunur veya bir kâğıda yazılıp da onun üzerine asılır veya bir kaba yazılıp o leğene konan su ona içirilir. Cenab-ı Peygamber’den kendi nefsi için ta’viz (şifa için Kur’an) okuduğu rivayet edilmiştir.” Muskada manasız veya şirk olan sözler bulunuyorsa, elbette faydası yok, zararı vardır. Bunlar hadis-i şerifte men edilen temîmenin şümulüne girerler. Fıkıh kitaplarında muska hakkında nice hükümler vardır. Böyle iken muskanın bidat olduğunu söylemek, mesnedsizdir.

29 Mayıs 2017 Pazartesi

    Geri Dön