Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Savcı ve hâkimlerin bazen kanun ile vicdanları arasında kaldığında, mecburen kanunu tatbik etmesi hâlinde, meydana gelen mağduriyetlerden dinen mesuliyet nedir?

Cevap;
Savcı ve hâkimler, önlerine gelen meselelerde, pozitif hukuk ile şer’î hukuk karşı karşıya geldiğinde, pozitif hukuku tatbik etmeye mecburdur. Bunu dinen meşru görmedikleri ve isteyerek yapmadıkları için dinen mes’ul olmazlar.

31 Aralık 2011 Cumartesi

    Geri Dön