Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Kıyas ile ictihad aynı şey midir?

Cevap;
Kıyas, naslarda, yani ayet veya hadiste hükmü verilmemiş olan bir şeyi, aralarında illet benzerliği olan ve naslarda, yani ayet veya hadiste hükmü verilmiş başka bir meseleye benzeterek çözmek demektir. İctihad daha geniştir. Kitap, sünnet ve icma’dan hüküm çıkarabilmek demektir. Zamanımızda kıyas ve ictihad birbirinin yerine kullanılıyor ise de doğru değildir. 

10 Haziran 2016 Cuma

    Geri Dön