Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
Kadınların peçe takması vâcib midir?

Cevap;
Şâfiî ve Hanbelî ulemâsının ekserisi, Mâlikî ve Hanefî âlimlerinin ise bazısı fitne zamanı kadınların yüzlerini örtmesi gerektiğine fetvâ vermiştir. Hazret-i Âişe’nin kavli de böyledir. Ancak hac için ihrama girdiğinde yüzünü örtemez. Ekseriyetin kabul ettiği kavil, kadının yüzünün ve ellerinin avret olmadığı istikametindedir.

06 Eylül 2015 Pazar

    Geri Dön