Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Yazışmalar


Siz de Sual Gönderebilirsiniz...
Sual:
İslâm eserleri arasında, İmam Buhârî’nin el yazması eserinin olmadığı, talebesi Firebrî'nin rivayetleri dinleyip toparladığı ve Yunînî'nin bu toplanan nüshaları bir araya getirdiği, bu sebeple elimizde bulunan hadis kitablarının mutemed olmadığı söyleniyor. Doğru mudur?

Cevap;
Hâdise doğru, ama tefsiri yanlıştır. Bunu söyleyenler, ciddiye alınacak şahsiyetler değillerdir. Dini bilgiler yazı ile değil, nakil ile gelmiştir. Söz, yazıdan üstündür. İlk devir dinî eserlerinin hemen tamamı, yazarının sözlü rivâyetlerinin, talebeleri tarafından toplanıp, sağ ise kendisine, vefat etmiş ise, önde gelen diğer talebelerine arz etmek suretiyle yazılı kitap hâline getirilmiştir. Hemen bütün din kitapları, hatta Kur’an-ı kerim bile sözlü rivâyet ile günümüze kadar gelmiştir. Bir devirde yalan üzerinde ittifak etmesi mümkün olmayan kişilerin ititfakı, dinde delildir.

01 Eylül 2015 Salı

    Geri Dön