Dolar veya euro’yu kurdan yüksek veya aşağı bozmak faize girer mi?
Hayır, satış akdidir. Karşılıklı rızaya bakar. Altın da böyledir.
29 Eylül 2020 Salı
Alakalı Başlıklar