Ekrem Buğra Ekinci, 1987’de Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Avukatlık stajı yaptı.

Ankara’da başladığı kariyerini İstanbul’da sürdürdü.
Doktorasını 1996’da İstanbul Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Türkiye ve Daily Sabah gazetelerinde yazmaktadır.
Devam
 
Aktüel Makaleler


8/26/2009 - YUNANLILARIN KÜÇÜK ASYA FELÂKETİ
“Türkiye’nin ilk 10 düşmanı” anketinde ilk sırada Yunanistan geliyor. İngiltere listede bile yok. Halbuki Yunanistan, Küçük Asya (Anadolu) Felâketi adını verdiği işgal serüvenine İngiliz hesabı yüzünden girişmişti.

8/19/2009 - SULTAN HAMİD'İN TAHTINA MÂL OLAN FİLİSTİN
Sultan Hamid, Filistin’de bir Yahudî Devleti kurulmasını engellemişti. Bu onun tahtına mal oldu. Orta Doğu bir daha düzelmemek üzere karıştı. Bugün dünya onun ileri görüşüne hayrandır.

8/12/2009 - OSMANLI DEVLETİ ve İSRAİL...
İsrail’in kurulması Yahudîlerin iki bin yıllık hayaliydi. Enteresandır ki, bu hayal, Osmanlı Devleti’nin yıkılış sebeplerinden de birini teşkil eder

8/5/2009 - TÜRKLERİN İSLÂM DİNİNE KATKILARI
İslâm dininin Sahabeden sonra en hâlisâne katkıyı Türklerden gördüğünü pek çok tarihçi itiraf etmektedir. İslâmiyetin onca bâdire atlatıp bugün yeryüzünde mevcut olması bile bunun isbatıdır

7/29/2009 - ŞEHZÂDELERİ HAYATA ‘LALA’ HAZIRLARDI
Mum dibine ışık vermez kâidesince, Selçuklu ve Osmanlılarda şehzadelerin terbiyesi, kendinden yaşça büyük, usul-erkân bilir, kültürlü kimselere tevdi edilirdi

7/22/2009 - PADİŞAHIN YASAMA YETKİSİ SINIRLIYDI
Osmanlı hukukunun % 80’i şer’î, % 20’si de örfî hükümlerden müteşekkildi. Şeyhülislâm günlük meselelere dair fetvâlar verir; bu, padişah fermânına bağlandıktan sonra kanun olarak neşredilirdi.

7/15/2009 - ORTA ASYA'YA HÜKMEDEN UYGURLAR ŞİMDİ ESARETTE
Çin, tabiî kaynakları zengin Doğu Türkistan’ı elinde tutmak ve Uygurları Çinlileştirmek için elinden geleni yapıyor. Gazete basmaları, mülkiyet ve seyahat hakları, hatta çocuk sahibi olmaları bile sınırlamalara tâbidir.

7/8/2009 - ASIRLIK REKABET İSTANBUL’DA SONA MI ERDİ?
Moskova Patriği Kirill ülkemizi ziyaret etti. Fener Patriği ile görüştüler. Beraber âyin idare ettiler. Birbirlerine iltifatlarda bulundular. Ama ikisinin öteden beri süregelen rekabetine tesiri oldu mu? Bilinmez.

7/1/2009 - ENTARİ ÂDETİMİZ ZAMANA YENİLDİ
Bir iş adamımızın entârisiz yatağa girmediğine dair sözleri, çok kişiyi şaşırttı. Halbuki biz entâri seven bir millettik. Vaktiyle yaz-kış entari giymeyen var mıydı acaba?..

6/24/2009 - SON PADİŞAHLAR NİÇİN SEFERE GİTMEDİLER?
Padişahların ordunun başında sefere çıkması keyfiyeti XVII. asır sonuna kadar muntazaman devam etti. Daha sonra bırakıldı. Bu bir zaaf olarak görülmemelidir...

<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 >>